Sobre el trànsit a Londres

Veg. Fahrenheit 451.

Comentaris