S'estudien els canvis de llengua des de la cognició

http://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2012/02/059.html?utm_source=newsletter_120222&utm_medium=email&utm_campaign=novetatsub&utm_content=noticia_3.

Un estudi molt interessant.

Comentaris