La gestió multilingüe de la immigració

Continuo amb la crònica de les primeres sessions del CLUB 18. Maria Sabaté va parlar de la gestió del multilinguisme en un espai regulat per persones migrades, concretament dels locutoris. Durant dos anys va analitzar el comportament i usos lingüístics dels propietaris i clients d'un locutori d'una ciutat del Vallès Occidental. Es tracta d'un dels nous negocis que s'han fet amb les noves immigracions, gestionats per persones migrades i que, per tant, ofereixen solucions diferents en un espai multilingüe (diferents de les de les empreses de telefonia, per exemple, que no saben com arribar a aquests consumidors, com vendre'ls el producte perquè per accedir als seus serveis abans han d'estar registrats i, per tant, tenir papers; perquè els atenen només en castellà o en un horari molt restringit en àrab, per posar un exemple): els marquen els números quan no hi estan familiaritzats, fan servir un castellà híbrid, la presència del català hi és nul·la, tenen sistemes propis de crèdit, distribueixen i tradueixen la informació... Creen una xarxa pròpia.

A continuació, també de la UAB, Maria Rosa Garrido va explicar quina era la gestió del multilingüisme al servei d'acollida de les ONG, que tot i que tenien prou clar que la llengua era una eina molt important per a la integració i la feina dels immigrants s'entenia (almenys en el cas de la ONG estudiada) per part dels treballadors de la ONG el bilingüisme com una alternativa: han d'aprendre català o castellà, de forma excloent i no es tenien gaire en consideració les llengües no europees que parlaven els alumnes, sinó que si no sabien anglès o castellà es considerava que tindrien moltes més dificultats per gestionar el seu cas perquè no tenien serveis de traducció o d'atenció en diverses llengües o, almenys, no era un requisit per treballar a la ONG. L'estudi de Garrido no va ser només d'anàlisi sinó que en una segona fase va participar en la reelaboració o més aviat en creació d'un model nou de classes de català en què ex-alumnes amb domini de llengües no europees hi tenien un paper clau i s'intentava aprofitar la varietat lingüística en l'ensenyament d'una nova llengua, el català.

Comentaris