Almenys, vota tu per ells

http://www.naciodigital.cat/noticia/49217/minim/150000/catalans/exterior/no/poden/votar

Comentaris